Kinh nghiệm xin thực tập, thuê nhà khi du học Australia

Kinh nghiệm xin thực tập, thuê nhà khi du học Australia

Du học sinh Việt Nam có thể bị lừa khi thuê nhà qua môi giới, việc xin làm thực tập sinh trong công ty Australia cũng không dễ dàng.