Xử lý nghiêm trung tâm thu phí đào tạo bằng lái xe cao đột biến

Giao thông 24h 04/03/2020 06:06

Mức thu học phí của cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải xây dựng ổn định tối thiểu cho một khóa đào tạo và phải công khai cho người học biết trước khi ký hợp đồng đào tạo với người học.

 

banglaixe
Học viên đang học sa hình tại một trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện xây dựng mức thu, quản lý thu, chi học phí đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chương trình đào tạo lái xe ôtô không thay đổi về tổng thời gian khóa đào tạo, chỉ bổ sung hình thức và nội dung giảng dạy lái xe trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và cabin học lái xe ôtô. Nội dung bổ sung này nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe.

Thừa nhận thời gian qua đã xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân đã tạo dư luận không đúng trong việc thu hút học viên đăng ký nhập học lái xe với chi phí tăng cao, gây dư luận không tốt trong xã hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải tuyên truyền để người dân hiểu nội dung đổi mới và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo lái xe trong thời gian tới, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các lớp học lái xe khi nhu cầu chưa thực sự cần thiết.

Ngoài ra, các Sở Giao thông Vận tải cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm Điều 2 quy định về xây dựng mức học phí đào tạo lái xe tại Thông tư liên tịch 72/2011 giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

“Mức thu học phí của cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải xây dựng ổn định tối thiểu cho một khóa đào tạo (trừ trường hợp phải điều chỉnh do giá xăng, dầu quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 72) và phải công khai cho người học biết trước khi ký hợp đồng đào tạo với người học,” lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý dạy nghề cùng cấp kiểm tra và yêu cầu làm rõ căn cứ xây dựng đối với các cơ sở đào tạo lái xe có báo cáo mức thu học phí điều chỉnh đột biến; tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện xây dựng mức thu, tình hình quản lý thu, chi học phí đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; trường hợp cơ sở đào tạo ban hành mức thu và thực hiện thu học phí không đúng, thực hiện xử lý theo quy định.

Trước thông tin phản ánh học phí đạo tào lái xe tăng gấp 2-3 lần (lên đến 30 triệu đồng) sau khi sau khi Thông tư 38 có hiệu lực, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước và các Trung tâm hay cơ sở đào tạo sát hạch giấy phép lái xe khẳng định, điều này là không đúng.

Về vấn đề này, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho rằng, học phí đào tạo các trung tâm đang thực hiện theo Thông tư liên tịch 72 giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải.

“Việc bắt tay tăng giá học phí đào tạo rất khó xảy ra vì Thông tư 72 giao quyền chủ động cho các trung tâm đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe tự xây dựng mức học phí đào tạo phù hợp, sau đó báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên, cơ quan quản lý địa phương như Sở Giao thông Vận tải và Tài chính theo dõi giám sát thu học phí đào tạo. Phí đào tạo phải công khai cho người học biết trước khi người học đến ký học đào tạo. Các cơ sở tăng mức phí không đúng quy định sẽ bị các cơ quan quản lý địa phương kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật,” ông Thống giải thích thêm./.

Ý kiến của bạn

Bình luận