Hà Nội vận động thương binh sớm chuyển đổi xe ba bánh tự chế

Hà Nội vận động thương binh sớm chuyển đổi xe ba bánh tự chế

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe ba bánh tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hoá cồng kềnh gây mất trật tự, ATGT.

Giao thông 24h