"Chịu trận" COVID-19: Hà Nội vẫn còn 30 nghìn xe khách chưa đổi phù hiệu

"Chịu trận" COVID-19: Hà Nội vẫn còn 30 nghìn xe khách chưa đổi phù hiệu

Theo quy định tại Nghị định 10, kể từ ngày 1/7/2021, tất cả xe ô tô chở khách dưới 9 chỗ phải làm thủ tục cấp phù hiệu mới...

Sự kiện