Hà Nội: Tổng kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera

Hà Nội: Tổng kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm đối với các xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera.

Xã hội