Kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi Ứng dụng KHCN, ý tưởng ATGT

Kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi Ứng dụng KHCN, ý tưởng ATGT

Ban Tổ chức cuộc thi viết “Ứng dụng Khoa học công nghệ, ý tưởng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” vừa có thông báo gia hạn mới.