Yếu tố nào ảnh hưởng đến pin nhiên liệu trên ô tô?

Diễn đàn khoa học 12/11/2020 06:43

Nguồn năng lượng hóa thạch trên thế giới ngày càng cạn kiệt, cho nên việc tìm ra nguồn năng lượng thay thế bền vững sử dụng trên ô tô thật sự cần thiết.


 

ThS. ĐỖ KHẮC SƠN
Trường Đại học Giao thông vận tải

Nguồn năng lượng hóa thạch trên thế giới ngày càng cạn kiệt, cho nên việc tìm ra nguồn năng lượng thay thế bền vững sử dụng trên ô tô thật sự cần thiết. Một trong các nguồn năng lượng mới đang được các nhà khoa học trên thế giới tập trung nghiên cứu đó là pin nhiên liệu (fuel cell). Bài báo trình bày một số thông số ảnh hưởng đến quá trình làm việc của pin nhiên liệu như áp suất, nhiệt độ…, trên cơ sở đó sẽ đưa ra đánh giá quá trình làm việc của pin nhiên liệu với sự ảnh hưởng của các thông số đó. Tác giả đã sử dụng phần mềm mô phỏng Matlab simulink để mô phỏng quá trình làm việc của pin nhiên liệu.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận