Nhìn lại các đại dự án giao thông hoàn thành năm 2021

Nhìn lại các đại dự án giao thông hoàn thành năm 2021

Trong năm 2021, Bộ GTVT đã hoàn thành, đưa vào khai thác 14 dự án, công trình giao thông.

Đường bộ
14 dự án giao thông cấp bách sắp được khởi công

14 dự án giao thông cấp bách sắp được khởi công

Với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, 14 dự án giao thông cấp bách sẽ được khởi công năm nay và hoàn thành trong 2 năm tới.

Thị trường