18 tuyến luồng hàng hải hơn 1.500 tỷ đang được nạo vét, duy tu thế nào?

Tác giả: M. Thành

saosaosaosaosao
Hàng hải 25/12/2023 08:09

Theo Cục Hàng hải VN, năm 2023, Cục được Bộ GTVT giao kế hoạch thực hiện công tác nạo vét duy tu tại 18 tuyến luồng với tổng kinh phí khoảng 1.566 tỷ đồng; sửa chữa, bảo trì các công trình hàng hải khác với tổng kinh phí khoảng 81 tỷ đồng.

18 tuyến luồng hàng hải hơn 1.500 tỷ đang được nạo vét, duy tu thế nào?- Ảnh 1.

Luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) khởi công từ ngày 11/10/2023 với thời gian thi công 79 ngày. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công nạo vét duy tu luồng và dự kiến hoàn thành công trình trước 31/12/2023 (Ảnh minh họa: Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Miền Bắc)

Theo Cục hàng hải VN, quá trình tổ chức thực hiện nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải do có ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Nghị định số 159/2018 về "Quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa" và Nghị định số 32/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên nên đến tháng 5/2023 mới bắt đầu triển khai sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục HHVN đã chủ động đôn đốc, quyết tâm đẩy nhanh các thủ tục bảo đảm công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được Bộ GTVT giao. Đến thời điểm hiện nay, các tuyến luồng đang triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch, chỉ riêng có tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu phải điều chỉnh thời gian hoàn thành sang tháng 01/2024 do đến tháng 9/2023 mới được chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét.

Cụ thể, với 4 tuyến luồng thực hiện năm 2022 và hoàn thành năm 2023, tiến độ như sau: Luồng hàng hải Soài Rạp đã hoàn thành thi công nạo vét đến chuẩn tắc thiết kế đã được duyệt ngày 12/11/2023 và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng;

Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu đã tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng (hoàn thành thi công nạo vét ngày 21/10/2023).

Luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) khởi công từ ngày 11/10/2023 với thời gian thi công 79 ngày. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công nạo vét duy tu luồng và dự kiến hoàn thành công trình trước 31/12/2023.

Luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng) khởi công từ ngày 4/11/2023 với thời gian thi công là 50 ngày. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công nạo vét duy tu luồng và dự kiến hoàn thành công trình trước 31/12/2023.

Trong khi đó, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu (thực hiện năm 2022 và hoàn thành năm 2024) đã khởi công từ ngày 25/11/2023 với thời gian thi công là 67 ngày. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công nạo vét duy tu luồng và dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2024.

Về công trình nạo vét duy tu thực hiện năm 2023 có 1 tuyến luồng là luồng hàng hải Rạch Giá, khởi công từ ngày 28/9/2023 với thời gian thi công là 85 ngày. Hiện nay, nhà thầu đang thi công thi công nạo vét luồng và dự kiến hoàn thành công trình trước 31/12/2023.

Cuối cùng là 12 tuyến luồng nạo vét duy tu thực hiện năm 2023-2024 thì luồng hàng hải Hải Thịnh đang triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế, đấu thầu, dự kiến sẽ hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong tháng 1/2024 để triển khai thi công nạo vét.

Với 7 tuyến luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Cửa Lò, Đà Nẵng, Sa Kỳ, Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu, Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư (bao gồm khảo sát phục vụ thiết kế, thủ tục môi trường,…) và dự kiến hoàn thành năm 2023 để đấu thầu, thi công năm 2024.

4 tuyến luồng còn lại được giao bổ sung gồm: Luồng hàng hải Diêm Điền, Thuận An, Hòn La, Cửa Việt, hiện đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tìm kiếm, đánh giá các vị trí đổ chất nạo vét cho công trình và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023 để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Ý kiến của bạn

Bình luận