6 quy định "cách mạng" về đăng kiểm tàu biển có hiệu lực từ 15/8

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/08/2023 11:37

Cục Đăng kiểm VN cho biết, từ ngày 15/8, loạt quy định mới của Bộ GTVT trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển bắt đầu có hiệu lực.

6 quy định "cách mạng" về đăng kiểm tàu biển có hiệu lực từ 15/8 - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Cục Đăng kiểm VN tổ chức Hội nghị an toàn hàng hải năm 2023 nhằm cập nhật, phổ biến cho các chủ tàu, đơn vị vận tải các quy định mới của quốc tế, trong nước về an toàn kỹ thuật tàu biển hoạt động tuyến quốc tế và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển.

Theo Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Nguyễn Chiến Thắng, thời gian qua, lĩnh vực đăng kiểm có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và mục tiêu lớn nhất khi xây dựng các thông tư là đơn giản nhất các thủ tục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ. Trước thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đăng kiểm tàu biển, Bộ GTVT ban hành các thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đăng kiểm trong lĩnh vực phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa… Việc tổ chức các hội nghị nhằm tạo nhận thức chung, thống nhất trong thực hiện các quy định mới.

Về quy định trong nước, hội nghị giới thiệu các nội dung lớn của Thông tư số 17/2023 của Bộ GTVT (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016 quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và Thông tư số 51/2017 quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023). Cùng đó là Thông tư số 21/2023 của Bộ GTVT (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011 quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong GTVT, có hiệu lực từ 15/9/2023).

Đề cập Thông tư số 17/2023 (quy định về đăng kiểm tàu biển, đăng kiểm viên tàu biển), Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Nguyễn Vũ Hải cho biết, thông tư được soạn thảo dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Đăng kiểm VN và các Vụ, viện nghiên cứu của Bộ GTVT và các quy định mới tại thông tư là cuộc cách mạng trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển.

"Thông tư số 17/2023 của Bộ GTVT có 6 nội dung mới nổi bật, đó là: áp dụng công nghệ để kiểm định trực tuyến, từ xa; kiểm định trực tiếp hoặc từ xa để kéo dài thời hạn giấy chứng nhận tàu biển trong một số trường hợp; phân cấp toàn bộ việc kiểm tra, đánh giá tàu biển cho các Chi cục Đăng kiểm, đơn vị thuộc Cục; áp dụng công nghệ 4.0 để giải quyết thủ tục đăng kiểm trên cổng điện tử.

Giao quyền cho các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn của công ty tàu biển (trước chỉ do đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm VN cấp) và cuối cùng là đơn giản hóa thủ tục nội bộ đánh giá đăng kiểm viên (bỏ quy định đánh giá, cấp chứng nhận đăng kiểm viên hàng năm)… Các nội dung mới này là kết quả của quá trình nghiên cứu và thực sự là cuộc cách mạng về đăng kiểm tàu biển", ông Hải nói.

Theo Phòng Tàu biển, Cục Đăng kiểm VN, Thông tư số 17/2023 bổ sung quy định hình thức kiểm định, đánh giá trực tuyến an toàn, an ninh tàu với phương pháp đăng kiểm viên không có mặt trên tàu và sử dụng công nghệ thông tin hoặc phương pháp khác để xác định điều kiện kỹ thuật của tàu biển trong thực tế.

Hình thức kiểm định trực tuyến để kéo dài thời hạn giấy chứng nhận đăng kiểm áp dụng trong các trường hợp: hạn chế tiếp cận tàu biển vì lý do dịch bệnh, thiên tai, xung đột vũ trang; cơ sở sửa chữa không thể bố trí tiếp nhận tàu biển; tàu biển thực sự không có điều kiện đến nơi được chỉ định để kiểm định, tổ chức đăng kiểm thực hiện kiểm định...

Công việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định tàu biển được phân cấp, chuyển từ Cục Đăng kiểm VN về các Chi cục Đăng kiểm. Từ thời điểm trên, Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng kiểm tàu biển qua hình thức nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

Ý kiến của bạn

Bình luận