Tìm kiếm cứu nạn hàng hải: Cứu tinh giúp ngư dân yên tâm bám biển

Tìm kiếm cứu nạn hàng hải: Cứu tinh giúp ngư dân yên tâm bám biển

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống trực ban phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển luôn đảm bảo duy trì công tác thường trực 24/7 để kịp thời thu nhận và xử lý tất cả các thông tin liên quan đến các tai nạn, sự cố hàng hải trên vùng biển trách nhiệm.

An toàn giao thông
Những điểm sáng thực hiện “mục tiêu kép” của ngành GTVT

Những điểm sáng thực hiện “mục tiêu kép” của ngành GTVT

6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn về dịch bệnh, mặt bằng, nguồn cung cấp vật liệu..., toàn ngành GTVT đã nỗ lực, cố gắng vượt khó triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.