Đà Nẵng:Dừng tất cả hoạt động trong 7 ngày "ai ở đâu hãy ở đó"

Đà Nẵng:Dừng tất cả hoạt động trong 7 ngày "ai ở đâu hãy ở đó"

Nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lui, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVD 19, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương từ 8 giờ ngày 16/8 đến 8 giờ ngày 23/8 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn.Thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu hãy ở đó”.

Xã hội