Chuẩn bị đầu tư 3 dự án cao tốc lớn hơn 84.000 tỷ đồng

Chuẩn bị đầu tư 3 dự án cao tốc lớn hơn 84.000 tỷ đồng

Ba dự án cao tốc có quy mô lên tới hơn 84.000 tỷ đồng vừa được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp tới...

Kinh tế - Phát triển GTVT