Ảnh hưởng của phụ gia có dẫn xuất lithium silicat

Sản phẩm 24/11/2020 10:01

Nghiên cứu tác động của phụ gia dẫn xuất lithium silicat đến sự xâm nhập ion Clo trong bê tông xây dựng các công trình xây dựng.

Phụ gia bê tông là những hợp chất hay hỗn hợp các hợp chất vô cơ, hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp mà khi cho một lượng nhỏ vào hỗn hợp bê tông sẽ làm thay đổi tính chất công nghệ của bê tông hay tính chất sử dụng của bê tông đã hóa rắn theo ý muốn, tăng tính lưu động của hỗn hợn bê tông, giảm lượng dùng nước và xi măng, điều chỉnh thời gian ninh kết và rắn chắc, nâng cao cường độ và tính chống thấm của bê tông.Khi sử dụng phụ gia cho bê tông sẽ cải thiện các tính chất của bê tông cũng như hỗn hợp bê tông, cụ thể như tăng tính lưu động của hỗn hợp bê tông, giảm lượng dùng nước và xi măng, điều chỉnh thời gian ninh kết và rắn chắc, nâng cao cường độ và tính chống thấm của bê tông. Bằng việc sử dụng các phụ gia khác nhau, người ta có thể chế tạo bê tông có cường độ đặc biệt cao, có độ đặc chặt, tăng khả năng chống thấm và độ dẻo cao.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phụ gia khác nhau và ở Việt Nam thì phụ gia dành cho bê tông được chia thành 9 loại phổ biến và tùy thuộc nhu cầu sử dụng mà lựa chọn phụ gia như phụ gia giảm nước, phụ gia siêu dẻo... Bên cạnh đó cũng có nhiều loại phụ gia mới được nghiên cứu và đưa vào sử dụng, một trong số đó là phụ gia có dẫn xuất lithium silicat. Bài báo đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia có dẫn xuất lithium silicat đến các tính chất của bê tông (theo TCVN) và đặc biệt là đến sự xâm nhập của ion Clo trong bê tông đông cứng.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận