Bàn giao 70% mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị trước 20/11

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/10/2022 21:04

Quảng Trị đang gấp rút thực hiện, phấn đấu trong tháng 10/2022 sẽ hoàn tất công tác bồi thường, GPMB, phục vụ thi công công trình cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Quảng Trị
Quảng Trị "cam kết" hoàn thành GPMB cao tốc Cam Lộ-Vạn Ninh trong tháng 10 - Ảnh 1.

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Ngàu 20/10, Ban Chỉ đạo GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về tình hình triển khai công tác GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, công tác bồi thường, GPMB tại dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc đo đạc địa chính (32,53km/32,53km qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ). 

Tính đến ngày 18/10, các địa phương đang tiến hành kiểm đếm tại thực địa 23,5km/32,53km, đạt 72,2% (Vĩnh Linh: 12km/14,25km, đạt 84,2%; Gio Linh: 7km/11,9km, đạt 58,8% và Cam Lộ: 4,5/6,38km, đạt 70,5%).

Việc công tác bồi thường chi trả tiền và bàn giao mặt bằng, tính đến ngày 18/10, đã thực hiện được 4km/32,53km, đạt 12,3% và giải ngân được 8,8/282 tỷ đồng, đạt 3,1%. Trong đó, huyện Vĩnh Linh bàn giao được 1km/14,25km; giá trị giải ngân đạt 0,3/110 tỷ đồng và huyện Gio Linh bàn giao được 3km/11,9km; giá trị giải ngân đạt 8,5/104 tỷ đồng.

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đã hoàn thành việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Dự kiến, đến ngày 25/10 sẽ bàn giao 5km/32,53km, đạt 15,4%; giải ngân được khoảng 11,6/282 tỷ đồng, đạt 4,1%. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành 100% công tác kiểm đếm trong tháng 10/2022. Đến ngày 20/11, sẽ bàn giao mặt bằng khoảng 23km/32,53km, đạt 70%.

Tỉnh Quảng Trị cũng thống nhất đưa 6 mỏ đất làm vật liệu san lấp (mỏ Vĩnh Hà 1, Vĩnh Sơn 2, Linh Trường 1, Linh Trường 3, Hải Thái, Cam Thành 1), 7 mỏ cát, sỏi (của các Công ty: Sơn Dũng, Thành Thành Công, Lý Len, Thiên Phú, Lào Việt Asean, Công nghiệp VLXD Quảng Trị và HTX khai thác và SXVLXD Đakrông), 5 mỏ đá (các Công ty: Thiên Tân, Minh Hưng, Giao thông Quảng Trị, Khoáng sản Quảng Trị) và 5 bãi đổ thải (Vĩnh Linh: 2, Gio Linh: 1 và Cam Lộ: 2) để phục vụ dự án.

Về công tác tái định cư, Ban Chỉ đạo thông tin, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 429 hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư (Vĩnh Linh: 138 hộ; Gio Linh: 119 hộ; Cam Lộ: 172 hộ) và 15 công trình công cộng bị ảnh hưởng cần phải di dời. Dự kiến xây dựng 12 vị trí khu tái định cư với diện tích khoảng 57,12ha (Vĩnh Linh. Gio Linh và Cam Lộ). Hiện nay, các huyện đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư.

Hiện tỉnh Quảng Trị đang tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến địa phương cùng vào cuộc để phấn đấu hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ theo tinh thần Nghị của Chính phủ.