Bao giờ khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/09/2022 12:05

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế đảm bảo các mốc tiến độ bàn giao hồ sơ và cắm cọc GPMB, đợt 1 ngày 26/11/2022; đợt 2 ngày 26/12/2022 và đợt 3 ngày 25/1/2023.

Bao giờ khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột? - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát hướng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào đầu tháng 7/2022

Khởi công dự án trước 30/6/2023

Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Theo đó, đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bộ GTVT cho biết, Bộ GTVT và UBND các tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ.

Về các mốc tiến độ chính của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bộ GTVT cho biết, công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án thành phần sẽ hoàn thành trước ngày 12/11/2022 để Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trước ngày 10/12/2022.

Công tác lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án thành phần liên quan đến 2 tỉnh trở lên, hoàn thành trước ngày 31/10/2022 để Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/11/2022.

Công tác bàn giao hồ sơ thiết kế cọc giải phóng mặt bằng của dự án thành phần cho các địa phương trước ngày 20/1/2023; Phê duyệt dự án thành phần trước ngày 20/1/2023 và khởi công trước ngày 30/6/2023.

"Phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023", Bộ GTVT nêu rõ.

Về việc bố trí vốn cho dự án, Bộ GTVT cho biết, đối với dự án thành phần 1, HĐND tỉnh Khánh Hòa có Nghị Quyết 29 ngày 20/5/2022 cam kết bố trí 348,5 tỷ đồng (đảm bảo tối thiểu 50% kinh phí bồi thường, GPMB đoạn đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa).

Đối với dự án thành phần 3, HĐND tỉnh Đắk Lắk có Nghị quyết 09 ngày 19/5/2022 cam kết bố trí 916,5 tỷ đồng (đảm bảo tối thiểu 50% kinh phí bồi thường, GPMB đoạn đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk).

Đối với công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án thành phần 1 đã hoàn thành công tác bay chụp, đang triển khai công tác khảo sát (địa hình, địa chất, thủy văn), dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022; đang khảo sát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuẩn bị tiến hành công tác lập báo cáo giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng.

Dự án thành phần 2 đã hoàn thành công tác bay chụp và hoàn chỉnh các phương án tuyến làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Tư vấn đang triển khai thi công, lắp đặt hệ thống mốc GPS, đường chuyền phục vụ và tổ chức triển khai công tác khảo sát địa hình, địa chất,… bắt đầu triển khai công tác khảo sát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập khung chính sách GPMB, đảm bảo đáp ứng tiến độ.

Đối với dự án thành phần 3, Bộ GTVT cho biết, dự án đã hoàn thành công tác bay chụp, đang triển khai công tác khảo sát (địa hình, địa chất, thủy văn), dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2022, đang khảo sát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng.

Bao giờ khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột? - Ảnh 2.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đi qua các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, tổng chiều dài khoảng 117,5km (Khánh Hòa khoảng 32,7km, Đắk Lắk khoảng 84,8km)

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án

Thông tin về các khó khăn, vướng mắc của dự án, Bộ GTVT cho biết, thời gian khảo sát của tư vấn thực hiện từ tháng 8 - 10/2022, trùng vào cao điểm mùa mưa của Đắk Lắk (từ tháng 7 đến tháng 9).

Đặc biệt, đoạn tuyến dự án thành phần 2 nằm ở vị trí tiếp giáp giữa 2 tỉnh nên chịu tác động ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết của cả khu vực duyên hải Nam Trung bộ và khí hậu khu vực Tây Trường Sơn của Tây Nguyên nên mùa mưa kéo dài bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 11 hàng năm.

"Đồng thời, khu vực tuyến đi qua có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn khó khăn, phức tạp. Do vậy, quá trình triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của các đơn vị tư vấn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần có thời gian triển khai và nghiên cứu lựa chọn phương án tuyến hợp lý", Bộ GTVT thông tin.

Để đảm bảo tiến độ rất khẩn trương của dự án theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã đề nghị chủ đầu tư dự án thành phần 3 (UBND tỉnh Đắk Lắk) khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn.

Đồng thời, chủ quản các dự án thành phần xây dựng kế hoạch chi tiết theo các mốc tiến độ tiến độ tổng thể của dự án, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị (chủ đầu tư, tư vấn, ban quản lý dự án) và thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ và gửi Bộ GTVT để phối hợp thực hiện.

"Các chủ đầu tư cần chỉ đạo tư vấn thiết kế đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế đảm bảo các mốc tiến độ bàn giao hồ sơ và cắm cọc GPMB, đợt 1 ngày 26/11/2022; đợt 2 ngày 26/12/2022 và đợt 3 ngày 25/1/2023", Bộ GTVT nêu rõ.

Đồng thời, các chủ đầu tư cần tổ chức rà soát hướng tuyến, vị trí xây dựng nút giao, quy hoạch nút giao, dự kiến hình thái nút giao và các hạng mục có liên quan để đảm bảo kết nối thuận lợi và dự kiến quỹ đất khi đầu tư.

Bộ GTVT cũng đề nghị các địa phương phối hợp với Bộ GTVT cung cấp thông tin, vị trí dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ để nghiên cứu đưa vào dự án, tổ chức đền bù, GPMB để có quỹ đất và tổ chức đầu tư.

Ngoài ra, các địa phương cần quản lý chặt chẽ giá đất, xác định hiện trạng khu vực tuyến để quản lý, đảm bảo chi phí GPMB không ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư Dự án; Chủ đầu tư các dự án thành phần thống kê các công việc cần chỉ định thầu phải hoàn thành trong năm 2023 để có kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 58 ngày 16/6/2022, Chính phủ đã có Nghị quyết 89 ngày 25/7/2022 triển khai Nghị quyết 58 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đi qua các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, tổng chiều dài khoảng 117,5km (Khánh Hòa khoảng 32,7km, Đắk Lắk khoảng 84,8km). Dự án được chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 21.935 tỷ đồng, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.