Những giấy tờ không được quên khi lái xe

Những giấy tờ không được quên khi lái xe

Chỉ cần thiếu một trong số các giấy tờ theo quy định, lái xe tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền, thậm chí còn bị tạm giữ phương tiện.

Thế giới xe