Xe điện lâu ngày không sử dụng nên bảo quản pin thế nào?

Xe điện lâu ngày không sử dụng nên bảo quản pin thế nào?

Vì nhiều lý do như đi công tác dài ngày, hoặc di chuyển bằng một phương tiện khác,... khiến xe điện không vận hành, gây nguy cơ tổn hại pin.

Lái xe an toàn