Bắt buộc áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng các dự án giao thông

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/04/2023 11:38

Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức PPP.

Bắt buộc áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng các dự án giao thông - Ảnh 1.

Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Đường thuỷ Nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam và các ban quản lý dự án trực thuộc Bộ GTVT về việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Bộ GTVT cho biết, ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 258 về việc phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng các dự án, công trình giao thông, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu quán triệt thực hiện áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 258 ngày 17/3/2023.

Trong đó, giai đoạn 1: Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Giai đoạn 2: Từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

"Các chủ đầu tư, ban QLDA, các đơn vị trực thuộc có kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc áp dụng BIM theo lộ trình. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức tiếp nhận, quản lý dữ liệu mô hình BIM do chủ đầu tư các dự án có áp dụng BIM cung cấp và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng", Bộ GTVT yêu cầu.

BIM là tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình kỹ thuật số cho cả vòng đời của công trình, từ giai đoạn thiết kế, xây dựng, cho đến vận hành, bảo trì và tháo dỡ công trình. Toàn bộ thông tin và dữ liệu liên quan đến công trình trong toàn bộ vòng đời của nó được lưu trữ và khai thác thông qua một mô hình thông tin thống nhất và được liên kết với nhau. Bất kỳ sự thay đổi của thành phần nào trong mô hình cũng sẽ được tự động cập nhật cho toàn bộ hệ thống. Do đó, việc áp dụng BIM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi, hợp tác giữa các bên tham gia, tối ưu hóa việc thiết kế, thi công và quản lý công trình.
Ý kiến của bạn

Bình luận