Bắt đầu tuyển chọn nhà thầu làm hai cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/11/2022 15:46

Số lượng thành viên liên danh trong một gói thầu sẽ không quá 5 thành viên và tổng kinh nghiệm của các thành viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu như đối với nhà thầu độc lập.

Bắt đầu tuyển chọn nhà thầu làm hai cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang chỉ có một gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng toàn tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), giá gói thầu là 7.966 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Theo nguồn tin của Tạp chí GTVT, Ban QLDA Mỹ Thuận (chủ đầu tư) vừa công bố thông tin tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau theo hình thức chỉ định thầu.

Đại diện Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, đối với dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ GTVT phê duyệt tại  Quyết định 1450 ngày 4/11/2022, dự án chỉ có một gói thầu xây lắp: Thi công xây dựng toàn tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công).

Giá gói thầu là 7.966 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày (34 tháng). Phạm vi công việc chính: Chiều dài tuyến chính 37,6km, tuyến nối 9,25km, gồm: Công trình đường bộ cấp I và 42 cầu đường bộ (1 cầu cấp II, 41 cấp III).

Đối với dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 1451 ngày 4/11/2022, dự án có 3 gói thầu xây lắp: XL-01, XL-02 và XL-03.

Cụ thể, gói thầu XL-01: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km53+000 - Km91+800 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công); Giá gói thầu: 7.256 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng: 1.020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính: Chiều dài tuyến: 38,8km, gồm: Công trình đường bộ cấp I và 38 cầu đường bộ ( 01 cầu cấp II, 37 cầu cấp III).

Gói thầu XL-02: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km91+800 – Km114+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công); Giá gói thầu: 3.835 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng: 1.020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính: Chiều dài tuyến: 22,4km, gồm: Công trình đường bộ cấp I và 17 cầu đường bộ cấp III.

Gói thầu XL-03: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km114+200- Km126+223 bao gồm tuyến nối nút giao IC12 với QL1 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công); Giá gói thầu: 3.334 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng: 1.020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính: Chiều dài tuyến chính 12,0km và tuyến nối, gồm: Công trình đường bộ cấp I và 24 cầu đường bộ (01 cầu cấp II, 23 cầu cấp III).

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận như sau: Gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, gói thầu XL-02 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau trước 09 giờ 00, ngày 26/11/2022. - gói thầu Xây lắp XL-01, XL-03 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau trước 09 giờ 00, ngày 03/12/2022.

Một số yêu cầu chủ yếu về năng lực hành nghề, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự như sau:

TT

Nội dung

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá

đáp ứng yêu cầu

1

Năng lực hành nghề xây dựng

i) Năng lực thi công xây dựng công trình:

Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thi công xây dựng công trình giao thông:

- Đường bộ Hạng I còn hiệu lực.

- Cầu đường bộ Hạng III trở lên còn hiệu lực đối với gói thầu XL-02 Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau;

- Cầu đường bộ Hạng II trở lên đối với các gói thầu: Gói thầu Xây lắp Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang; Gói thầu XL-01 và Gói thầu XL-03 Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

ii)Năng lực khảo sát, thiết kế:

- Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất) Hạng I còn hiệu lực;

- Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình giao thông:

+ Đường bộ Hạng I còn hiệu lực;

+ Cầu đường bộ Hạng III trở lên còn hiệu lực đối với gói thầu XL-02;

+ Cầu đường bộ Hạng II trở lên đối với các gói thầu: Gói thầu Xây lắp; Gói thầu XL-01, Gói thầu XL-03.

Lưu ý:

- Nhà thầu độc lập: phải đáp ứng các yêu cầu trên.

- Trường hợp liên danh: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực tương ứng với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

- Đối với yêu cầu về năng lực khảo sát, thiết kế BVTC: trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thì phải kê khai nhà thầu phụ đặc biệt để thực hiện công việc này. Nhà thầu phụ đặc biệt phải đáp ứng các yêu cầu tại mục ii) nêu trên.

2.

Năng lực tài chính

 

2.1

 

Yêu cầu về nguồn lực tài chính

- Đối với nhà thầu độc lập: Phải B tỷ đồng.

- Đối với nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên phải B tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính B = [Giá gói thầu/Thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng)] x 3.

(Các nội dung liên quan đến yêu cầu về nguồn lực tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022).

 

2.2

 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong 3 năm gần đây 2019, 2020, 2021

- Đối với nhà thầu độc lập: Phải ≥ A tỷ đồng.

- Đối với nhà thầu liên danh: Tổng doanh thu bình quân hằng năm của các thành viên phải A tỷ đồng.

*Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) A= [(Giá gói thầu X - giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm] x k (áp dụng k = 1,5).

3

Yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gói thầu đang xét có giá trị X tỷ đồng, bao gồm công trình đường bộ, công trình cầu.

a) Đối với nhà thầu độc lập

Từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ đã tham gia thực hiện và hoàn thành tối thiểu:

- 01 công trình đường bộ cấp I trở lên có giá trị công trình ≥ 50% * X (tỷ đồng); hoặc:

- 02 công trình đường bộ cấp II có giá trị mỗi công trình ≥ 50%* X (tỷ đồng).

Ghi chú:

- Công trình đường bộ cấp I hoặc cấp II nêu trên gồm tổ hợp công trình đường ô tô cao tốc hoặc đường ô tô hoặc đường trục chính trong đô thị và có thể bao gồm công trình cầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí liên tiếp nhau thành tuyến.

- Nhà thầu phải có hợp đồng chứng minh kinh nghiệm thi công công trình cầu có cấp công trình cấp III trở lên đối với gói thầu XL-02 Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau; Cấp II trở lên đối với các gói thầu: Gói thầu Xây lắp Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang; Gói thầu XL-01 và Gói thầu XL-03 Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Trường hợp công trình đường bộ cấp I hoặc cấp II nêu trên không có công trình cầu đáp ứng yêu cầu về cấp công trình của gói thầu đang xét thì nhà thầu được sử dụng các hợp đồng khác để chứng minh kinh nghiệm thi công công trình cầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Lưu ý: Hai công trình cầu có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét thì được đánh giá là một công trình tương tự (chỉ hạ cấp đối với công trình cầu từ cấp II trở lên).

b) Đối với nhà thầu liên danh

- Có thỏa thuận liên danh.

- Số lượng thành viên liên danh: Không quá 5 thành viên

- Tổng kinh nghiệm của các thành viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu như đối với nhà thầu độc lập; kinh nghiệm chung của toàn liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên.

- Từng thành viên phải đáp ứng yêu cầu về quy mô, cấp công trình tương tự tương ứng với phạm vi công việc đảm nhận theo thỏa thuận liên danh, với giá trị công trình ≥ 50% giá trị gói thầu đang xét (X tỷ đồng) nhân (x) với tỷ lệ tham gia theo thỏa thuận liên danh.

* Lưu ý:

- Cấp công trình cầu để chứng minh kinh nghiệm của từng thành viên liên danh xác định theo cấp công trình cầu cao nhất thuộc phạm vi công việc do thành viên đó đảm nhận theo thỏa thuận liên danh.

- Đối với thành viên đảm nhận thi công công trình đường bộ và công trình cầu: Được đánh giá như đối với nhà thầu độc lập (tương ứng với phần công việc do thành viên đó đảm nhận).

- Trường hợp thành viên liên danh chỉ thi công công trình cầu: Hai công trình cầu có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét và có giá trị hoàn thành mỗi công trình ≥ 50% giá trị gói thầu đang xét (X tỷ đồng) nhân (x) với tỷ lệ tham gia theo thỏa thuận liên danh thì được đánh giá là một công trình tương tự (chỉ hạ cấp đối với công trình cầu cấp II trở lên).

Ghi chú (áp dụng chung đối với nhà thầu độc lập và liên danh):

- Công trình hoàn thành để chứng minh kinh nghiệm nêu trên là công trình đã được nhà thầu thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình đó và được chủ đầu tư nghiệm thu; thời điểm xác nhận công trình hoàn thành để xác định công trình tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. Các công trình tương tự của nhà thầu bị cơ quan thẩm quyền kết luận vi phạm về chất lượng thì không được xem xét, đánh giá.

- Trường hợp nhà thầu thực hiện nhiều công trình trong cùng một dự án của cùng một chủ đầu tư và cùng một thời điểm thi công thì được cộng các công trình đó để chứng minh năng lực, kinh nghiệm (chỉ xét phần do nhà thầu đảm nhận thực hiện).