Mặt trái của dịch vụ bay không điểm đến

Mặt trái của dịch vụ bay không điểm đến

Bay không điểm đến đang là chiêu câu khách của nhiều hãng hàng không thế giới giữa thời buổi dịch bệnh nhưng dịch vụ này đang vấp phải ý kiến trái chiều.

Giao thông toàn cầu