Thiết bị vệ sinh trăm tỉ trên tàu bốc mùi do quy trình tác nghiệp

Thiết bị vệ sinh trăm tỉ trên tàu bốc mùi do quy trình tác nghiệp

Việc triển khai DA lắp đặt thiết bị vệ sinh tự hoại đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và bảo vệ môi trường.

Ý kiến