TP.HCM dừng hoạt động vận tải hành khách, bến khách ngang sông chống dịch Covid-19

TP.HCM dừng hoạt động vận tải hành khách, bến khách ngang sông chống dịch Covid-19

TP.HCM thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 theo đó tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách công cộng, bến khách ngang sông.

Giao thông 24h
;Long An: Cho phép các bến khách ngang sông được hoạt động

;Long An: Cho phép các bến khách ngang sông được hoạt động

Các chủ bến phải thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y Tế, phải giảm 50% sức chở, hành khách phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách giữa 02 người...

Giao thông 24h