;Long An: Cho phép các bến khách ngang sông được hoạt động

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/04/2020 06:06

Các chủ bến phải thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y Tế, phải giảm 50% sức chở, hành khách phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách giữa 02 người...

long an 2
Người dân đi lại tại các bến khách ngang sông tỉnh Long An

Ngày 27/4, Sở GTVT tỉnh Long An cho biết: Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Long An tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020 và được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở GTVT Long An thông báo cho phép các bến khách ngang sông (bến phà) trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại.  

Tuy nhiên, hiện nay còn đang trong giai đoạn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, nên đề nghị các chủ bến phải thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 như: Khi hoạt động các phương tiện phải giảm 50% sức chở; hành khách phải mang khẩu trang khi qua phà; giữ khoảng cách tối thiểu giữa 02 người và chủ bến phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn để hành khách rửa tay…

Sở cũng đã giao Thanh tra Sở GTVT chủ trì phối hợp Công an các huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các Bến khách ngang sông không chấp hành nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận