Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến số 7, số 8 ở Lạch Huyện hơn 12.000 tỷ

Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến số 7, số 8 ở Lạch Huyện hơn 12.000 tỷ

Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Hàng hải