Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến số 7, số 8 ở Lạch Huyện hơn 12.000 tỷ

Tác giả: Minh Thành

saosaosaosaosao
Hàng hải 21/04/2023 17:46

Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến số 7, số 8 ở Lạch Huyện hơn 12.000 tỷ   - Ảnh 1.

Hai bến số 3, số 4 Cảng Lạch Huyện được xây dựng nhằm phục vụ việc di dời khu bến cảng Hoàng Diệu, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng

Theo quyết định của Thủ tướng, Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng nhằm đáp ứng mục tiêu trong chiến lược biển Việt Nam, bảo đảm quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo; cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ; khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng); từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả năng lực trong lĩnh vực khai thác cảng, logistics của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP. Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

Quy mô dự án gồm: Đầu tư xây dựng 2 bến có chiều dài 900m (mỗi bến dài 450m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 12.000 Teus hoặc đến 18.000 Teus phù hợp với điều kiện tiếp nhận của kết cấu hạ tầng liên quan và đáp ứng các yêu cầu về an toàn; 1 bến sà lan dài 200m, tiếp nhận tàu sức chở 160 Teus; hệ thống thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hóa; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất, mặt nước khoảng 79,86ha (bao gồm khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải khoảng 22,332ha).

Tổng vốn đầu tự của dự án khoảng 12.792,637 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) khoảng 1.918,896 tỷ đồng; vốn huy động khoảng 10.873,741 tỷ đồng.  

Được biết, thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm; tiến độ thực hiện dự án: 5 năm (2023 - 2027). 

Ý kiến của bạn

Bình luận