Bến Tre: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 57 trong năm 2019

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Thị trường 28/02/2019 10:02

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 57 được thực hiện đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày của hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long

quốc  lộ 57
Quốc lộ 57 đi qua xã Phú Phụng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết: Đơn vị đã trình Bộ tài nguyên và môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tại công văn số 112/SGTVT-QLCL ngày 15/01/2019. Công tác lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Sở GTVT đã có công văn số 251/SGTVT-QLCL ngày 12/02/2019 trình Bộ GTVT.

 Hiện nay, Sở GTVT, Ban QLDA và Tư vấn đang phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT để xem xét hồ sơ dự án,đồng thời kịp thời giải trình, chỉnh sửa hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thì có yêu cầu Công tác rà phá bom mìn.

UBND tỉnh Bến Tre cũng đã có thông báo kết luận chỉ đạo sẽ giao nhiệm vụ cho Ban QLDA làm chủ đầu tư dự án. Ban QLDA sẽ chủ động phối hợp với các huyện và các cơ quan có liên quan chuẩn bị trước một số công việc trong công tác GPMB, đánh giá tình hình triển khai so với kế hoạch đã dự kiến trước đây.

Theo đó, tiến độ hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định chậm hơn 09 ngày so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do phải tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành và địa phương có liên quan và do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Kế hoạch dự kiến tiến độ thực hiện các bước tiếp the Tiến độ lập, phê duyệt ĐTM và khung chính sách GPMB: Sở GTVT và Ban QLDA và Tư vấn sẽ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT hoàn chỉnh hồ sơ sự án theo ý kiến thẩm định để Bộ GTVT phê duyệt dự án vào đầu tháng 3 năm 2019.

Sau khi dự án được phê duyệt, Sở sẽ lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập kế thiết kế bản vẽ thi công-dự toán;tổ chức đấu thầu tư vấn khảo sát ,lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán,lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm tra và ký kết hợp đồng với các đơn vị Tư vấn đến cuối tháng 4 năm 2019. Trong tháng 9 sẽ triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Sở GTVT đề nghị Bộ GTVT xem xét, phân bổ vốn cho dự án trong năm 2019 là 350 tỷ đồng, và trong năm 2020 là 525 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận