Mặt bằng "xôi đỗ" cản tiến độ thi công QL57 tỉnh Bến Tre

Mặt bằng "xôi đỗ" cản tiến độ thi công QL57 tỉnh Bến Tre

Dự án cải tạo nâng cấp QL57 đang vướng GPMB dẫn đến khó khăn trong công tác thi công và giải ngân.

Thị trường
Dừng hoạt động, phà Vàm Cống chuyển trụ sở về Vĩnh Long

Dừng hoạt động, phà Vàm Cống chuyển trụ sở về Vĩnh Long

Trong đó chuyển về Bến phà Đình Khao 4 phà 200 tấn, bến phà Đại Ngãi 2 phà 200 tấn 4 phà còn lại được giao cho địa phương quản lý.

Giao thông 24h
Bến Tre: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 57 trong năm 2019

Bến Tre: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 57 trong năm 2019

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 57 được thực hiện đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày của hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long

Thị trường