Rượu bia và bi kịch

Rượu bia và bi kịch

Giá như cuộc liên hoan đó mà không có rượu, bia, giá như tài xế hôm đó biết từ chối...

Văn hóa
Cố chạy vào trường điểm, học sinh kém sẽ gánh bi kịch

Cố chạy vào trường điểm, học sinh kém sẽ gánh bi kịch

Quá trình học, các em không theo được, bị những ánh mắt coi thường của bè bạn mỗi khi thầy cô hỏi bài, trả bài kiểm tra.

Hướng nghiệp
Bi kịch của gia đình bên bến sông

Bi kịch của gia đình bên bến sông

Chồng bị liệt, con trai đầu bị câm bẩm sinh, con gái mất sớm, ngẫm lại hoàn cảnh mình người đàn bà chèo đò bên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lại ứa nước mắt.

Xã hội