Biển số định danh không thể mua bán, nhưng vẫn "né" được biển số xấu

Biển số định danh không thể mua bán, nhưng vẫn "né" được biển số xấu

Theo quy định, biển số định danh sẽ không được mua bán. Tuy nhiên, một người có thể sở hữu nhiều biển số định danh nên vẫn có thể tránh được biển số xấu hoặc không yêu thích.

Văn hóa
Sidecar Jawa 350-638 gần 40 năm vẫn đẹp như mới giá hơn 200 triệu đồng

Sidecar Jawa 350-638 gần 40 năm vẫn đẹp như mới giá hơn 200 triệu đồng

Mẫu xe 3 bánh Jawa 350-638 được sản xuất từ năm 1985 đến năm 1994 và cũng là một trong những dòng xe động cơ hai thì cuối cùng của hãng xe Tiệp Khắc.

Văn hóa
Những lý do biển xe 5 số cần dấu chấm

Những lý do biển xe 5 số cần dấu chấm

Lý do đầu tiên là dễ nhớ bởi trí não con người rất khó ghi nhận những dãy số nhiều ký tự.

Bạn đọc