Ngành Đường sắt điều chỉnh biểu đồ chạy tàu Bắc - Nam sau Tết

Ngành Đường sắt điều chỉnh biểu đồ chạy tàu Bắc - Nam sau Tết

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành Đường sắt tiếp tục duy trì nhiều đoàn tàu khách sau Tết Nguyên đán 2022 với nhiều ưu đãi giá vé.

Đề xuất phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua cho các tuyến đường sắt của Việt Nam

Đề xuất phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua cho các tuyến đường sắt của Việt Nam

Xác định NLTQ là cơ sở để xác định năng lực vận tải hàng hóa, hành khách của tuyến đường sắt.

Diễn đàn khoa học
Sửa đổi quy định xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành đường sắt

Sửa đổi quy định xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành đường sắt

Ngày 11/3/2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu

Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu

Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu đã được Bộ Giao thông vận tải nêu rõ tại Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và Điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Kinh nghiệm của một số nước về tổ chức chạy tàu trên đường sắt cao tốc

Kinh nghiệm của một số nước về tổ chức chạy tàu trên đường sắt cao tốc

Bài báo tìm hiểu các yêu cầu chung về công tác tổ chức chạy tàu trên đường sắt cao tốc và thực tế triển khai của một số nước trên thế giới nhằm giúp cho ngành Đường sắt Việt Nam trong việc thực hiện các dự án đường sắt cao tốc theo chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2050.

Quy định về công lệnh tải trọng, tốc độ trên đường sắt quốc gia

Quy định về công lệnh tải trọng, tốc độ trên đường sắt quốc gia

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 78/2015/TT-BGTVT quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia.