BMW iX Flow có thể đọc suy nghĩ người dùng để thay đổi màu sắc

BMW iX Flow có thể đọc suy nghĩ người dùng để thay đổi màu sắc

Tạp chí GTVT - BMW hiện đang tiếp tục nghiên cứu công nghệ E-Ink, và rất có thể nó sẽ xuất hiện trên những mẫu xe sản xuất trong những năm tới.

Đánh giá