Hà Nội bỏ cách ly tập trung người nhập cảnh từ quốc gia có Omicron

Hà Nội bỏ cách ly tập trung người nhập cảnh từ quốc gia có Omicron

UBND TP Hà Nội đã quyết định bỏ quy định cách ly tập trung với người nhập cảnh từ quốc gia có Omicron.

Xã hội