Bộ GTVT ban hành chương trình hành động 5 năm tới

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/10/2021 06:37

Ngày 15/10/2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký Quyết định số 1802/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội 5 năm 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

070920_CDGTVT_overflow

Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành GTVT triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển ngành GTVT giai đoạn 2021-2025 thành các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chương trình hành động của Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện trong toàn Ngành và trên cả 5 lĩnh vực đường bộ, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, gồm một số nội dung đáng chú ý như sau: 

Đối với lĩnh vực đường bộ: Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực đường bộ cũng như cơ chế, chính sách huy động đầu tư hạ tầng đường bộ;

Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 1.176 km cao tốc; đưa vào khai thác sử dụng 1.600 km đường bộ, 07 cầu lớn đường bộ;

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào xây dựng công trình giao thông, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 sửa chữa hơn 4.100 km đường bộ, 1.960 chiếc cầu; xóa bỏ các điểm đen TNGT nhằm giảm thiểu TNGT khoảng 8%/năm cả ba tiêu chí.

Đối với lĩnh vực hàng hải: Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050;

Tiếp tục phát triển, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 ngành hàng hải có thêm 27 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đạt tối thiểu 50% hồ sơ được thực hiện theo phương thức trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ.

Phấn đấu hàng thông qua cảng biển tăng trưởng bình quân từ 5 - 7%/năm trong giai đoạn 2021 - 2030, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu biển trong nước đến năm 2025 đạt 7,5%, đến năm 2030 đạt 10%. 

Đối với lĩnh vực đường sắt: Xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Xây dựng Đường sắt tốc độ cao.

Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 xóa bỏ 100% các lối đi tự mở qua đường sắt, 100% điểm giao cắt đường sắt - đường bộ có rào chắn, tín hiệu cảnh báo, không để xảy ra TNGT tại các điểm giao cắt với đường bộ; phấn đấu 100% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021 - 2025 tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình trên các tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM; triển khai nghiên cứu xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phấn đấu khởi công các đoạn Hà Nội - Vinh và TP. HCM - Nha Trang; chuẩn bị cho dự án đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đưa vào khai thác các dự án Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên.

Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa: Xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời ký 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu giai đoạn 2021 2025, tất cả các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4. Tăng 15- 20% số hồ sơ được thực hiện theo phương thức trực tuyến hàng năm; số doanh nghiệp, người dân tham gia sử dụng phương thức trực tuyến tăng 15-20%/năm.

Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, hàng thông qua cảng, bến thủy nội địa tăng trưởng tối thiểu 12%/năm; đội tàu vận chuyển tăng trưởng về số lượng 15-20% và thị phần vận chuyển tăng 17%.

Đối với lĩnh vực hàng không: Xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Hoàn thành công tác điều chỉnh Quy hoạch các cảng hàng không, sân bay định hướng đến năm 2050 phù hợp với Quy hoạch tổng thể; Xây dựng, hoàn thành Đề án định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Mục tiêu đến năm 2030, tổng sản lượng hành khách dự báo thông qua các cảng hàng không khoảng 276,5 triệu hành khách/năm. Tổng sản lượng hàng hóa dự kiến thông qua các cảng hàng không khoảng 4,1 triệu tấn/năm.

Toàn văn Quyết định số 1802/QĐ-BGTVT và Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận