Ngành GTVT nỗ lực chuyển đổi năng lượng xanh

Ngành GTVT nỗ lực chuyển đổi năng lượng xanh

Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành GTVT là nội dung dự thảo đang được Bộ GTVT xây dựng. Trong đó, chiến lược xác định 6 lĩnh vực trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, gồm: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và giao thông đô thị.

Sản phẩm
Bộ GTVT ban hành chương trình hành động 5 năm tới

Bộ GTVT ban hành chương trình hành động 5 năm tới

Ngày 15/10/2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký Quyết định số 1802/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội 5 năm 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao thông 24h
Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động về tăng cường bảo vệ môi trường

Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động về tăng cường bảo vệ môi trường

Ngày 24/10, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 3309/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT giai đoạn 2016 - 2020.