Thay thế nhân sự, cắt chuyển khối lượng nhà thầu làm chậm cao tốc Bắc-Nam

Thay thế nhân sự, cắt chuyển khối lượng nhà thầu làm chậm cao tốc Bắc-Nam

Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án kịp thời xử lý, thay thế nhân sự, điều chuyển khối lượng nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Đầu tư - Hạ tầng