Bộ GTVT chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/11/2023 10:49

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 7 khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường bộ cao tốc đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bộ GTVT chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận- Ảnh 1.

Việc nghiên cứu sớm đầu tư mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận là rất cấp thiết

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA 7 về việc triển khai công tác lập nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Bộ GTVT, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến đường quan trọng, cửa ngõ kết nối các tỉnh miền Tây Nam bộ với TP. Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT
Để đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng khả năng thông hành, việc nghiên cứu sớm đầu tư mở rộng đoạn tuyến theo quy mô quy hoạch là rất cấp thiết, được lãnh đạo Chính phủ quan tâm chỉ đạo, cử tri, đại biểu quốc hội kiến nghị và chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội.

Ngày 21/11 vừa qua, Bộ GTVT đã có Quyết định 1517 giao Ban QLDA 7 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường bộ cao tốc đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nhằm đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo, triển khai Quyết định 1517, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA7 khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bảo đảm trình Bộ GTVT hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi trước ngày 31/1/2024; báo cáo Bộ GTVT kế hoạch, tiến độ triển khai trước ngày 5/12/2023.

Ban QLDA 7 cần tổ chức làm việc với các nhà đầu tư quan tâm, thông báo cụ thể về cách thức phối hợp, thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án, thành phần hồ sơ và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Đồng thời, Ban QLDA 7 thông báo cho nhà đầu tư quan tâm về kết quả đã nghiên cứu thực hiện, định hướng nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận. Ban QLDA7 chịu trách nhiệm trong việc cung cấp tài liệu bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, Ban QLDA 7 cần chủ động xây dựng phương pháp đánh giá và tổ chức đánh giá để lựa chọn hồ sơ đề xuất dự án có tính khả thi, hiệu quả cao nhất trong trường hợp phát sinh tình huống theo khoản 1 Điều 83 Nghị định 35/2021.

Tag:

Ý kiến của bạn

Bình luận