Thành lập hội đồng đánh giá đề tài tối ưu hiệu quả đầu tư tuyến, luồng sông Hậu

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Xã hội 24/11/2023 11:51

Bộ GTVT thành lập Hội đồng khoa học cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài về nâng cao hiệu quả sử dụng tuyến luồng, tối ưu hiệu quả đầu tư tuyến, luồng sông Hậu.

Thành lập hội đồng đánh giá đề tài tối ưu hiệu quả đầu tư tuyến, luồng sông Hậu- Ảnh 1.

Đề tài đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác lớp bùn loãng

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu các phương án tránh tàu trên tuyến luồng sông Hậu, đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác lớp bùn loãng để chạy tàu luồng sông Hậu, luồng vào Trung tâm điện lực Duyên Hải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tuyến luồng, tối ưu hiệu quả đầu tư dự án-MS: AT22313".

Theo quyết định, hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài này để tư vấn cho Bộ GTVT trong việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để hội đồng làm việc có kết quả.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu giai đoạn 2, được Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 2.596,17 tỷ đồng với nguồn vốn nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiến độ dự án giai đoạn 2 là từ 2021 - 2023; trong đó gói thầu xây lắp đầu tiên được khởi công vào cuối tháng 12/2021.

Kế hoạch phân bổ vốn như sau: Năm 2021 là 200 tỷ đồng; năm 2022 khoảng 1.250 tỷ đồng; năm 2023 là 1.000 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 146,17 tỷ đồng để thanh quyết toán. Dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2023.

Dự án gồm ba gói thầu gồm: Gói thầu SH2-XL01 thi công xây dựng đường ven kênh Tắt và hạng mục cầu Kênh Xáng; gói thầu SH2-XL02 gồm thi công xây dựng kè bảo vệ bờ phía bờ Bắc đoạn từ Km22+675 đến Km31+340; khu tránh tàu; nhà trạm quản lý luồng; gói thầu SH2-XL03 thi công các đoạn kè.

Trước đó, giai đoạn 1 dự án luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu có tổng vốn đầu tư 6.100 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 4/2017 cho tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải.

Ý kiến của bạn

Bình luận