Bộ GTVT chính thức lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về đăng kiểm

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 10/04/2023 16:44

Bộ GTVT công bố dự thảo và đang lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Bộ GTVT chính thức lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về đăng kiểm - Ảnh 1.

Kiểm định xe ôtô đang lưu hành tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ kiểm định, phân cấp rõ quản lý

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi, đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo nghị định trên được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn và xây dựng trên quan điểm: sửa đổi và bổ sung các quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng siết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước nhằm minh bạch các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, công nhận đăng kiểm viên.

Đồng thời, nới lỏng một số quy định nhằm thu hút được các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng tiến bộ khoa học trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lĩnh vực này.

Mở rộng các đối tượng được tham gia cung ứng dịch vụ kiểm định xe cơ giới (các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, kinh doanh dịch vụ vận tải…) nhằm thu hút tối đa các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng tiến bộ khoa học tham gia công tác kiểm định xe cơ giới.

Quy định việc phân cấp quản lý theo hướng rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát của UBND, Sở GTVT các tỉnh, thành phố đối với các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Căn cứ quan điểm trên, dự thảo quy định về nguyên tắc hoạt động dịch vụ đăng kiểm như sau: Trong trường hợp hệ thống các đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới không đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp thì các cơ sở vật chất, nhân lực kiểm định thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh được công nhận, huy động tham gia thực hiện kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định.

Lý do sửa đổi: nhằm huy động được tối đa các nguồn lực của xã hội (cơ sở bảo hành, bảo dưỡng 3S/4S…) cho công tác kinh cung ứng vụ kiểm định xe cơ giới; nhằm giải quyết một số trường hợp cấp bách khi không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bổ sung nguyên tắc chung "Hoạt động kiểm định phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật". Việc bổ sung để xác định nguyên tắc do hiện dự thảo nghị định đã sửa đổi cho các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng 3S/4S ... tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định.

Bộ GTVT chính thức lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về đăng kiểm - Ảnh 2.

Dự thảo nghị định quy định phân cấp cho Sở GTVT các địa phương cấp phép, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của trung tâm đăng kiểm - Ảnh minh họa

Sở GTVT cấp phép hoạt động trung tâm đăng kiểm

Dự thảo gồm 2 nội dung cơ bản: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2019 và thay thế, bổ sung phụ lục được ban hành kèm nghị định.

Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung, trên quan điểm xây dựng trên, nghị định quy định điều kiện nhân lực của đơn vị đăng kiểm tối thiểu có các bộ phận sau: Ban lãnh đạo; bộ phận văn phòng; bộ phận kiểm định;

Về nhân lực của đơn vị đăng kiểm, gồm: lãnh đạo đơn vị, phụ trách dây chuyền kiểm định, đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ, trong đó: có tối thiểu 1 lãnh đạo đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định; có tối thiểu 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao phụ trách dây chuyền kiểm định; Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 2 đăng kiểm viên đảm bảo thực hiện đủ các công đoạn kiểm định. So với hiện hành, quy định là: mỗi dây chuyển đăng kiểm tối thiểu có 3 đăng kiểm viên và tối thiểu có 1 đăng kiểm viên bậc cao.

Về thủ tục cấp giấy phép hoạt động trung tâm đăng kiểm, sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, tổ chức lập 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gửi về Sở GTVT để thực hiện cấp phép (thay vì Cục Đăng kiểm VN như hiện nay).

Sở GTVT cũng là cơ quan quyết định đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận hoạt động của đơn vị đăng kiểm và thông báo đến Cục Đăng kiểm VN để phối hợp quản lý.

Về điều kiện của đăng kiểm viên, dự thảo quy định: có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ GTVT quy định. Trường hợp học viên đã có kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ (quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô ) có tổng thời gian làm việc cộng dồn từ 12 tháng đến 24 tháng thì thời gian thực tập là 06 tháng, trên 24 tháng thì thời gian thực tập là 3 tháng (có xác nhận Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô).

Lý do sửa đổi là: đối với những người có kinh nghiệm trực tiếp làm công tác bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô thì chỉ cần thực tập thêm về nghiệp vụ đăng kiểm, do vậy được rút ngắn thời gian thực tập mà vẫn đảm bảo và đáp ứng được đầy đủ năng lực chuyên môn cho hoạt động kiểm định.

Về điều kiện điều kiện đối với lãnh đạo đơn vị đăng kiểm được phân công ký giấy chứng nhận kiểm định: "Được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm định xe cơ giới tại đơn vị. Và phải là đăng kiểm viên xe cơ giới đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng". Quy định này nhằm tách rõ lãnh đạo đơn vị ký giấy chứng nhận đăng kiểm và không ký giấy đăng kiểm.

Đăng kiểm viên bị án treo vẫn có thể được làm việc

Về thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên, sửa quy định thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong trường hợp "Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án" được sửa đổi thành "Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới."

Theo giải thích của bộ phận soạn thảo, sửa đổi quy định trên vì lý do: việc quy định bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới phù hợp với nguyên tắc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Bộ luật hình sự (ví dụ: đăng kiểm viên vi phạm các tội thuộc lĩnh vực khác mà chỉ bị cải tạo không giam giữ thì vẫn có thể làm đăng kiểm viên).