Bộ GTVT chốt tiến độ hoàn thành mặt bằng dự án cầu yếu trên các quốc lộ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 07/09/2022 13:30

Bộ GTVT yêu cầu giải quyết dứt điểm công tác GPMB, không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Cầu Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) hiện hữu là một trong những cây cầu yếu sẽ được xây mới trong dự án

Cầu Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) hiện hữu là một trong những cây cầu yếu sẽ được cải tạo theo hình thức xây mới

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế (EDCF) của Chính phủ Hàn Quốc đến nay đã GPMB đã cơ bản hoàn thành 2/4 gói thầu.

Phần mặt bằng còn lại thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên, TP Hà Nội (cầu Đa Phúc), tỉnh Ninh Bình (cầu Bến Mới) dự kiến bàn giao toàn bộ trước ngày 30/9/2022.

Về tiến độ, dự án hiện đã triển khai thi công cả 4/4 gói thầu, sản lượng đạt 5%, cơ bản đáp ứng kế hoạch.

"Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm công tác GPMB, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án", Cục QLXD&CLCTGT thông tin

Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) có tổng mức đầu tư 1.498,336 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ưu đãi từ EDCF là 1.145,52 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 352,816 tỷ đồng. Giai đoạn I của dự án sẽ tiến hành cải tạo theo hình thức xây mới 6 cây cầu, khởi công trong năm 2022 gồm: cầu Bến Mới (Quốc lộ 38B, Nam Định, cầu Đoan Hùng (Quốc lộ 2, Phú Thọ), cầu Xóm Bóng (Quốc lộ 1C, Nha Trang), cầu Đa Phúc (Quốc lộ 3, nằm giữa Hà Nội và Thái Nguyên), cầu Sông Trường và Nước Oa (Quốc lộ 40B, Quảng Nam).
Ý kiến của bạn

Bình luận