Bộ GTVT đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 17/05/2022 09:08

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số năm 2022

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Bộ GTVT, thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, như: xây dựng các hệ thống đổi mới phương thức, lề lối làm việc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý chuyên ngành.

Năm 2022 là năm quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, trong 8 tháng cuối năm, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thực hiệnChương trình Chuyển đổi số Bộ GTVT, Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triểnChính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022.

"Xác định xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải ưu tiên thực hiện nhằm hình thành các dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cải cách hành chính. Trên cơ sở các chỉ đạo chung của Chính phủ và của Bộ, các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt chủ động nguồn vốn đầu tư của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, bám sát các chỉ đạo mới của Chính phủ và của Bộ để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện của đơn vị nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu", Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ GTVT cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng. Nghiêm túc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản và công việc trên môi trường mạng, bảo đảm 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; đẩy mạnh hiệu quả sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số, xác thực dữ liệu số hóa, xác thực đăng nhậptrong các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng,cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy trình khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Bên cạnh đó bộ GTVT tiếp tục xây dựng và triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối theo hướng dẫn tại của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019. Thời hạn hoàn thành: tháng 6/2022.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc bộ rà soát, đánh giá hiện trạng và phối hợp với Trung tâm CNTT triển khai triển khai xây dựng Mạng truyền dẫn diện rộng (mạng WAN) của Bộ GTVT, kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước. Chủ động xây dựng phương án và triển khai đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch của Bộ GTVT. Thời hạn hoàn thành: tháng 9/2022

Cùng với đó hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thốngthông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 4 phù hợpvới quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tintheo cấp độ. Thời hạn hoàn thành: phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấpđộ hệ thống thông tin trước tháng 12/2022; triển khai đầy đủ phương án bảo đảman toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành trướctháng 6/2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận