Bộ GTVT đề nghị 2 địa phương khẩn trương quyết toán GPMB dự án BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Đường bộ 23/11/2022 16:35

Bộ GTVT đề nghị UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương quyết toán công tác GPMB, tái định cư dự án BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Trạm BOT đặt tại Km17+100 tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Trạm BOT đặt tại Km17+100 tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình về việc quyết toán chi phí GPMB dự án BOT đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình.

Theo Bộ GTVT, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản 2157 ngày 1/4/2014, Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 1393 ngày 16/4/2014.

"Với sự nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, sự phối hợp của các địa phương trong công tác GPMB, dự án hoàn thành đưa vào khai thác năm 2018, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện kết nối và thúc đẩy phát triển KT-XH cho các địa phương", Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nêu rõ.

Để hoàn thành công tác quyết toán chi phí đầu tư xây dựng của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Bộ GTVT đã có Văn bản 6979 ngày 12/7/2022 đề nghị UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện quyết toán công tác GPMB, tái định cư của dự án.

"Tuy nhiên đến nay, Bộ GTVT chưa nhận được kết quả quyết toán của các địa phương", Bộ GTVT khẳng định.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại các Văn bản 8220 ngày 10/11/2021 và Văn bản 7114 ngày 22/10/2022 của Văn phòng Chính phủ, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển giao cơ quan có thẩm quyền dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND TP.Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương quyết toán công tác GPMB, tái định cư của dự án, gửi Bộ GTVT để tổng hợp, hoàn chỉnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT dài 56km, gồm hai hợp phần: Tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình được xây dựng mới dài 25,7km và hợp phần cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình dài 30,36km.

Trong đó, tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn tiền cao tốc, nền đường 12m, mặt đường 11m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.723 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty 36 - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội - Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc làm nhà đầu tư theo hình thức BOT.

Để hoàn vốn cho nhà đầu tư, theo phương án tài chính, dự án sẽ đặt 2 trạm thu phí trên mỗi tuyến đường: Tuyến QL6 đặt tại Km 42+730 (đã thu phí từ 2015) và tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình đặt tại Km 17+100 (bắt đầu thu phí từ ngày 3/5/2019).
Ý kiến của bạn

Bình luận