Dự án BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã quyết toán gần 1.566 tỷ đồng

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/07/2022 10:43

Bộ GTVT vừa chấp thuận quyết toán dự án đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo hình thức BOT (đợt 5).

Đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản gửi Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ban QLDA 2; Vụ Đối tác công tư; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) về việc chấp thuận quyết toán chi phí đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT (đợt 5).

Theo đó, căn cứ các hồ sơ quyết toán, báo cáo của Ban QLDA 2 và biên bản xác định số liệu để thỏa thuận quyết toán ngày 16/5/2022, Bộ GTVT chấp thuận giá trị quyết toán chi phí đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT (đợt 5) với giá trị là: 17,87 tỷ đồng.

Tổng hợp số liệu thoả thuận quyết toán đến nay của dự án là 1.565,6 tỷ đồng, bao gồm giá trị đã được thỏa thuận quyết toán tại 4 đợt trước là 1.547.768.018.440 đồng; Giá trị thỏa thuận quyết toán đợt 5 là 17.878.542.769 đồng. 

"Giá trị quyết toán sẽ được điều chỉnh trong trường hợp có cơ quan chức năng (Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước…) thực hiện thanh tra, kiểm toán… xác định lại chi phí đầu tư. Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện", văn bản nêu rõ.

Theo Bộ GTVT, giá trị quyết toán chi phí đầu tư có bao gồm thuế GTGT. Nhà đầu tư có trách nhiệm trình Bộ GTVT phương án tài chính điều chỉnh có tính đến khấu trừ hoàn thuế GTGT của các khoản chi phí hợp lệ theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Bộ GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 2 và các cơ quan tham mưu của Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

"Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với các nội dung chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán (chi phí GPMB, lãi vay trong thời gian xây dựng…) để trình Bộ GTVT thoả thuận quyết toán theo quy định", Bộ GTVT yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ GTVT giao Ban QLDA 2 khẩn trương đôn đốc Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thiện thủ tục đối với các nội dung chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán. Riêng đối với giá trị quyết toán chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và giá trị phạt do sử dụng vốn chủ sở hữu sai mục đích, Ban QLDA 2 có trách nhiệm báo cáo Bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận