Bộ GTVT đề nghị 4 tỉnh đẩy nhanh GPMB cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/07/2022 16:15

Bộ GTVT đang vào cuộc quyết để khởi công các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 vào cuối năm 2022 qua 4 tỉnh Nam Trung bộ.

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ GTVT tại cuộc họp với lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa kiểm điểm tình hình triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Thông báo cho biết, Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý để phê duyệt dự án trước ngày 30/6/2022 và khởi công vào cuối năm 2022 theo đúng Nghị quyết số 18 ngày 11/2/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc một số thủ tục phục vụ công tác thẩm định tổng mức đầu tư cũng như các thủ tục triển khai công tác GPMB.

Cụ thể, về một số thủ tục pháp lý theo kiến nghị của địa phương trong thẩm quyền chỉ định thầu các gói thầu liên quan đến công tác GPMB, thông báo cho biết, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn vướng mắc về chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Hiện, Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp để có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Ảnh minh họa: Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Ảnh minh họa: Thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Liên quan đến việc giao địa phương tổ chức thực hiện công tác GPMB, Bộ GTVT đã có Văn bản 3355 ngày 7/4/2022 thống nhất việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành tiểu dự án riêng để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 47/2014 về bồi thường hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư thuộc diện nhà nước thu hồi đất).

"Bộ GTVT đề nghị các địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết số 18 ngày 11/02/2022 của Chính phủ, Bộ GTVT sẽ sớm phê duyệt dự án đầu tư để có căn cứ pháp lý giao vốn cho các địa phương tổ chức thực hiện công tác GPMB", thông báo nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA, đơn vị tư vấn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc xác định kinh phí đền bù GPMB, tái định cư. Sau khi các dự án được phê duyệt, đề nghị các địa phương căn cứ tiến độ và nhu cầu vốn cho công tác GPMB đăng ký với Bộ GTVT để làm thủ tục chuyển kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện. Bộ GTVT sẽ cân đối bố trí đầy đủ kịp thời nguồn vốn theo nhu cầu của các địa phương.

Về một số nội dung liên quan để lập tổng mức đầu tư và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đối với việc thỏa thuận các mỏ vật liệu xây dựng, vị trí đổ thải, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thống nhất các mỏ vật liệu xây dựng, vị trí đổ thải sử dụng cho dự án.

Về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến chân công trình, dự án, các đơn vị tư vấn đã tính toán xác định giá các loại vật liệu sử dụng đến công trình/dự án, các ban QLDA đã có văn bản gửi UBND các tỉnh và phối hợp với Sở Xây dựng để giải quyết. Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét, rà soát, thống nhất cách thức tính toán và thỏa thuận làm cơ sở áp dụng cho dự án (tham khảo các địa phương đã thực hiện cho dự án qua địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Về chi phí GPMB đối với các dự án, Bộ GTVT đề nghị các địa phương cơ bản thống nhất về cách thức tính theo khối lượng được xác định trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao cho các địa phương; xác định đơn giá các hạng mục chi phí GPMB phù hợp với các đơn giá đã được đưa vào khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hoặc theo các Quyết định của UBND tỉnh ở thời điểm hiện tại để xác định tổng mức đầu tư.

“Trong bước tiếp theo, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát đảm bảo tính đúng, tính đủ, đảm bảo kinh phí thực hiện GPMB của các dự án”, Bộ GTVT yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận