Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ dự án ODA hơn 5.300 tỷ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/07/2022 15:46

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 2 kiểm soát tiến độ chất lượng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Phương tiện thi công trên công trường dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Phương tiện thi công trên công trường dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ký cho biết, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, trong công tác GPMB và cập nhật các báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 (đại diện chủ đầu tư) khẩn trương rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là nguồn vốn chi trả cho công tác GPMB phục vụ thi công dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

"Ban QLDA 2 phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB; kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác GPMB; báo cáo Bộ GTVT đầy đủ, kịp thời về tình hình thực hiện GPMB, đảm bảo đủ mặt bằng để triển khai thi công các gói thầu theo kế hoạch", văn bản nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 phối hợp với tư vấn PMC (tư vấn quản lý dự án) đảm bảo hoàn thành và được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chấp thuận Kế hoạch tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cập nhật cho từng gói thầu trước khi ký hợp đồng xây lắp, đáp ứng tiến độ yêu cầu; tích cực phối hợp với các địa phương để kịp thời giải trình các ý kiến của các bộ, ngành về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; bám sát tiến độ triển khai các hạng mục công việc liên quan đến công tác trồng rừng thay thế.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 tăng cường kiểm soát nội bộ về chất lượng các tài liệu trình nộp; đồng thời chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tiếp thu, giải trình làm việc với nhà tài trợ, đáp ứng tiến độ công tác lựa chọn nhà thầu. "Ban QLDA 2 cần rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã bị kéo dài thời gian đánh giá; không được để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại", Bộ GTVT yêu cầu.

Về tiến độ triển khai các gói thầu đã ký hợp đồng (các gói thầu số 6,8,9), Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện khởi công 2 gói thầu 6 và 9. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường huy động máy, thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, công tác chuẩn bị thi công để triển khai thi công.

Đối với gói thầu số 8 đang triển khai thi công, hiện nay tiến độ triển khai thi công đang rất chậm so với kế hoạch, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo các nhà thầu thi công rà soát, xác định các hạng mục công việc thuộc đường găng, các khó khăn, vướng mắc chính của gói thầu, chủ động có phương án xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu.

“Ban QLDA2 cần khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của gói thầu, cập nhật tiến độ thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng còn lại của gói thầu, trong đó lưu ý đến vấn đề ảnh hưởng bởi thời tiết khu vực làm cơ sở theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện của từng nhà thầu, gói thầu để xem xét xử lý vi phạm theo quy định của hợp đồng đã ký kết, điều chuyển khối lượng trong liên danh hoặc bổ sung, thay thế nhà thầu theo quy định”, Bộ GTVT yêu cầu.

Cùng với đó, các đơn vị phải tăng cường huy động máy, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, tập trung thi công hoàn thiện dứt điểm theo từng hạng mục, từng đoạn tuyến đảm bảo gọn gàng, khoa học, hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.

Cũng tại gói thầu số 8, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát bố trí nhân sự hợp lý tại hiện trường để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công của gói thầu theo đúng tiến độ hợp đồng; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý các trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, chậm tiến độ.

Về thời gian thực hiện các gói thầu, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 rà soát thời gian thực hiện đối với từng gói thầu xây lắp cụ thể, trong đó có thời gian khởi công dự kiến, thời gian triển khai các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện dự án, thời gian có hiệu lực của hiệp định vay, thời gian thi công khả thi của các gói thầu,… Đồng thời khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án theo thẩm quyền đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ Dự án theo quyết định phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của Việt Nam và nhà tài trợ;…

Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc khởi công từ tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng, tương đương 236,673 triệu USD, gồm: 188,363 triệu USD vốn vay ADB; 4,481 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và 43,829 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án gồm 2 tuyến kết nối. Thứ nhất, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 147km. Trong đó, chiều dài tuyến nâng cấp cải tạo 132,8 km và chiều dài tuyến xây dựng mới hơn14 km. Khi hoàn thành, dự án sẽ rút ngắn hành trình từ các trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và các địa phương khác có liên quan về Thủ đô Hà Nội, nâng cao hiệu quả khai thác đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận