Bộ GTVT đề nghị giao Vĩnh Long thực hiện dự án xây dựng cầu Đình Khao

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/01/2023 16:23

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao kết nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.

Bộ GTVT đề nghị giao Vĩnh Long thực hiện dự án xây dựng cầu Đình Khao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, theo Tờ trình 272 ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long, HĐND tỉnh Bến Tre đã có Nghị quyết 48 ngày 8/12/2022 và HĐND tỉnh Vĩnh Long đã có Nghị quyết 85 ngày 14/12/2022 đồng thuận về đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao theo phương thức đối tác công tư và giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận chỉ đạo về đầu tư xây dựng cầu Đình Khao: "Giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre thực hiện đúng quy trình, thủ tục, quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền đối với dự án" tại Thông báo 02 ngày 4/01/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ GTVT cho biết, căn cứ quy định tại Điều 5, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 02 ngày 4/1/2023, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao cơ quan có thẩm quyền tại Tờ trình 272 ngày 30/12/2022.

Bộ GTVT đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Vĩnh Long trong quá trình chuẩn bị dự án, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án và các bước tiếp theo.

"Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND tỉnh Bến Tre rà soát kỹ các quy hoạch liên quan để bảo đảm cầu Đình Khao nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai dự án", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 125 ngày 6/1/2023 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc giao UBND tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre theo đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình 272 ngày 30/12/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận