Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/01/2023 11:09

Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính triển khai hoàn thành gia tải các nút giao trước ngày 31/1/2023.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Bộ GTVT vừa ban hành kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại buổi kiểm tra hiện trường, tình hình thực hiện dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Bộ GTVT đánh giá, sau khi Ban QLDA Mỹ Thuận tăng cường lãnh đạo Ban trực tiếp điều hành tại công trường, công tác triển khai thi công đã đạt được một số kết quả nhưng nhìn chung tiến độ thi công vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu, đặc biệt công tác đắp gia tải trên tuyến và tại các nút giao là hạng mục đường găng tiến độ nhưng chậm triển khai; các cầu và đắp đường đầu cầu chưa hoàn thành theo mốc tiến độ chỉ đạo của Bộ GTVT.

Theo Bộ GTVT, khối lượng thi công còn lại phải hoàn thành là rất lớn (khoảng 45%), trong khi Ban QLDA và các đơn vị dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2023 và phụ thuộc vào kết quả theo dõi lún để dỡ tải, cũng như mùa mưa sắp đến.

Để sớm hoàn thành các gói thầu theo tiến độ đề ra, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án tập trung chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ đầu tư, tuân thủ quy định pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc quản lý tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

"Trên cơ sở dự kiến tiến độ hoàn thành dự án vào 31/8/2023, khối lượng thi công còn lại, kết quả theo dõi, quan trắc lún và thời gian dự kiến dỡ tải, điều kiện thời tiết, Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát lập lại tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục, đưa ra các mốc thời gian cụ thể về huy động nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị, tập kết vật tư, đảm bảo tính khả thi trình tư vấn giám sát, Ban QLDA chấp thuận làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và xử lý các nhà thầu chậm tiến độ", Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với các hạng mục đường găng của dự án (đắp gia tải tuyến chính, nút giao), Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính triển khai hoàn thành gia tải các nút giao trước ngày 31/1/2023; hoàn thành các cầu, đường đầu cầu trước ngày 15/02/2023; đối với các đoạn dỡ tải chậm hơn dự kiến phải có kế hoạch để triển khai thi công bù tiến độ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.

"Trên cơ sở tiến độ lập lại được chấp thuận, Ban QLDA Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu ký cam kết về tiến độ thực hiện, huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị để tổ chức triển khai thi công; tổ chức theo dõi, đánh giá tiến độ thi công hàng tuần, đánh giá khả năng hoàn thành của các nhà thầu để có giải pháp đảm bảo tiến độ của toàn dự án; đối với các nhà thầu không có khả năng hoàn thành, khẩn trương có giải pháp xử lý theo quy định hợp đồng, không làm ảnh hưởng đến tiến độ", Bộ GTVT nêu rõ.

Về công tác tổ chức thi công, quản lý chất lượng, quản lý hợp đồng, Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, nhân vật lực, nguồn tài chính, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức triển khai thi công hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ cam kết. Đặc biệt, đối với hạng mục đắp gia tải tại các nút giao, thi công các cầu vượt ngang, cống thoát nước, hoàn thiện các cầu, đường đầu cầu trên tuyến chính để sớm thông toàn bộ tuyến phục vụ thi công móng mặt đường.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu rà soát, tổ chức thi công đường gom, đường dân sinh đảm bảo hoàn thành đồng bộ cùng tuyến chính.

Về tải trọng xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án, Ban QLDA Mỹ Thuận chủ trì làm việc các cơ quan liên quan của địa phương rà soát quy định về tải trọng xe và khả năng đáp ứng của các cầu trên tuyến để có phương án tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án theo kế hoạch.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát tổng thể các quy hoạch liên quan, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát đầu tư theo quy định; chiỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát tổ chức thi công khoa học, hợp lý, có sự phối hợp và hỗ trợ giữa các đơn vị trong quá trình thi công,…

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 22,97km, đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m. Dự án được khởi công tháng 1/2021, dự kiến hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Ý kiến của bạn

Bình luận