Bộ GTVT yêu cầu dừng thi công dự án giao thông có dấu hiệu vi phạm an toàn lao động

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 30/01/2023 15:27

Đây là chỉ thị của Bộ GTVT đối với các dự án giao thông có dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh môi trường (VSMT).

Dừng thi công công trình giao thông có dấu hiệu vi phạm an toàn, vệ sinh - Ảnh 1.

Thời gian qua, công tác đảm bảo ATLĐ, ATGT, VSMT tại các dự án đã từng bước được nâng cao

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh môi trường (VSMT) trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua, công tác đảm bảo ATLĐ, ATGT, VSMT tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đã được các chủ đầu tư, ban QLDA, các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát quan tâm, triển khai thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả; nhận thức của các nhà thầu và người lao động về ATLĐ từng bước được nâng cao; điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân trên công trường từng bước được cải thiện.

Cùng với đó, nhiều công trình, dự án đã được thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, mỹ quan, đảm bảo ATLĐ, ATGT và VSMT, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại một số gói thầu, dự án, công tác đảm bảo ATLĐ, ATGT, VSMT vẫn còn tồn tại, hạn chế, một số công trình, dự án vẫn để xảy ra tai nạn lao động. Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ đầu tư, ban QLDA, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATLĐ, ATGT, VSMT; nhận thức của các đơn vị về ATLĐ chưa đầy đủ; nhiều công trường còn thiếu biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, ATLĐ và VSMT trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Để tăng cường công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, ban QLDA bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm để quản lý công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm tra, chấp thuận biện pháp đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT và chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận. Các chủ đầu tư, ban QLDA cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình theo đúng biện pháp thi công đã được chấp thuận và theo quy định; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các chủ đầu tư, ban QLDA phải yêu cầu các nhà thầu thi công tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức, quản lý công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

"Chủ đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong việc quản lý đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình theo quy định", Chỉ thị của Bộ GTVT nêu rõ.

Dừng thi công công trình giao thông có dấu hiệu vi phạm an toàn, vệ sinh - Ảnh 2.

Công nhân tan ca sau giờ làm việc trên công trường cầu Yên Mỹ thuộc cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Tạm dừng thi công khi có dấu hiệu vi phạm

Đối với nhà thầu giám sát, Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT khi thi công xây dựng của nhà thầu trước khi trình Chủ đầu tư chấp thuận. 

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác ATGT, ATLĐ và VSMT, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công về: Bố trí các phương tiện, dụng cụ, thiết bị thi công, phương pháp thi công,... phù hợp với biện pháp thi công được chấp thuận; biện pháp đảm bảo an toàn lao động (biện pháp phòng hộ, dụng cụ bảo hộ lao động, chế độ, thời gian làm việc,...); biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn, các biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu cảnh giới,...) và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng quy định.

"Phải tạm dừng thi công khi nhà thầu thi công có dấu hiệu vi phạm về ATGT, ATLĐ và VSMT; yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Chỉ cho phép tiếp tục thi công khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định", Chỉ thị của Bộ GTVT nêu.

Đối với nhà thầu thi công, Bộ GTVT yêu cầu lập biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kế hoạch tổng hợp về an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định, trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận trước khi triển khai thi công. Đồng thời phải bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác quản lý ATLĐ; Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công nhân và các đối tượng có liên quan trên công trường về các biện pháp đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT.

Bộ GTVT nêu rõ, các vị trí công trường có nguy cơ gây mất an toàn đối với người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án phải được bố trí rào chắn, bảo vệ, cảnh báo và các biện pháp đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

"Các chủ đầu tư, ban QLDA và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và VSMT trong thi công xây dựng công trình. Đồng thời tổ chức ngay việc quán triệt thực hiện chỉ thị này", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận