Bộ GTVT đề nghị hai tỉnh hỗ trợ làm dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/02/2023 13:56

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đang đối diện với nguy cơ chậm tiến độ do chậm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn khó hoàn thành theo yêu cầu của Quốc hội - Ảnh 1.

Dự án thành phần Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn có chiều dài khoảng 28,5 km. Ảnh minh họa: Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Tuyên Quang về việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Nghị quyết 63/2022 của Quốc hội xác định: "Đến năm 2025, hoàn thành việc đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh các đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận".

Văn bản do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký cho biết, Bộ GTVT đã phối hợp với các địa phương tổ chức lập và hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của các địa phương triển khai thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo Nghị định 83/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018.

"Tuy nhiên, hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng cho dự án vẫn chưa hoàn thành nên Bộ GTVT chưa thể phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội", Bộ GTVT nêu rõ.

Để sớm hoàn thiện công tác thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2025, Bộ GTVT đề nghị UBND hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sớm hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt tạo điều kiện sớm triển khai dự án.

Nhằm mục tiêu nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh theo các Nghị quyết 38/2004, Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội về thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư, xây dựng đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn tại Quyết định 1904 ngày 11/10/2019.

Được biết, đường Hồ Chí Minh là công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội khoá XI thông qua chủ trương đầu tư xây dựng tại Nghị quyết 38 ngày 3/12/2004. Để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai dự án, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết 66 ngày 29/11/2013 điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 38.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết 63 ngày 16/6/2022 cho phép gia hạn đến năm 2025 cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21.

Ý kiến của bạn

Bình luận