Bộ GTVT dừng ủy quyền quản lý đường thủy tại 4 địa phương

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/12/2022 11:33

Từ đầu năm 2023, Bộ GTVT kết thúc ủy quyền công tác quản lý luồng tuyến, cảng, bến trên đường thủy quốc gia tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Nam.

Bộ GTVT dừng ủy quyền quản lý đường thủy tại 4 địa phương - Ảnh 1.

Bến thủy Cửa Đại trên tuyến đường thủy quốc gia Cửa Đại - Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam - Ảnh Internet

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1752 về việc kết thúc ủy quyền công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam.

Theo đó, từ 1/1/2023, kết thúc ủy quyền cho Sở GTVT Quảng Trị, Sở GTVT Quảng Nam thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia (được ủy quyền theo các quyết định ban hành tháng 12/2009, tháng 8/2015 và tháng 1/2016).

UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam có trách nhiệm chỉ đạo Sở GTVT, các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện các thủ tục bàn giao công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia. Đồng thời, chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác phối hợp với Cục Đường thủy nội địa VN trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn sau khi hoàn thành việc bàn giao.

Cục Đường thủy nội địa VN tiếp nhận và tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1753 về kết thúc ủy quyền công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về GTVT đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An (được ủy quyền theo các quyết định ban hành tháng 12/2009, tháng 2/2010, tháng 12/2015) từ ngày 15/1/2023.

Cục Đường thủy nội địa VN có trách nhiệm làm việc, thống nhất với Sở GTVT Thanh Hóa, Nghệ An thực hiện bàn giao, tiếp nhận để đảm bảo công tác quản lý quản lý nhà nước chuyên ngành về GTVT đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy không gián đoạn. Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Đường thủy nội địa VN mới đây, đơn vị này kiến nghị Bộ GTVT kết thúc ủy quyền quản lý công tác quản lý nhà nước về đường thủy tại các địa phương trên và giao Cục Đường thủy nội địa VN thực hiện quản lý.

Cục Đường thủy nội địa VN cũng kiến nghị Bộ GTVT sớm tổ chức thành lập thêm 1 Cảng vụ và 1 Chi cục Đường thủy nội địa để quản lý hạ tầng, cảng bến thủy khu vực miền Trung.

Ý kiến của bạn

Bình luận